Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych

Dzięki Ministerstwu Sprawiedliwości i Polskiej Izbie Ubezpieczeń, osoby poszkodowane w wypadkach mogą korzystać już z Karty Praw Ofiar Wypadków Drogowych. Jest to dokument, który w sposób klarowny i treściwy objaśnia, jak zachować się w tak trudnej i delikatnej sytuacji, jaką jest wypadek drogowy.

Poszkodowany dzięki Karcie, znajdzie niezbędne informacje na temat służb ratunkowych, formalności związanych z ubezpieczeniem oraz praw przysługujących mu w związku z wypadkiem.