Krok po kroku

W Rehasport Clinic przywracamy wolę życia i odbudowujemy wiarę człowieka w to, że jest potrzebny i może być szczęśliwy.

  1. BADANIE – Seria konsultacji, badań i testów prowadzonych przez zespół uznanych specjalistów. Prawidłowa diagnoza fundamentem skutecznego leczenia.
  2. RAPORT – Dokument precyzyjnie opisujący stan zdrowia poszkodowanego, zawierający szczegółowy plan leczenia oraz szacowany czas jego trwania.
  3. DECYZJA – Na tym etapie pacjent podejmuje decyzję o leczeniu w Rehasport Clinic.
  4. LECZENIE – Zespół specjalistów podejmuje szereg koniecznych, zaplanowanych działań mających przywrócić poszkodowanego do maksymalnej sprawności funkcjonalnej.

Nie orzekamy o stopniu uszczerbku na zdrowiu.