Aktywny Senior

Opis badania - pakiet podstawowy

Pakiet kierowany do osób, które ukończyły 60 lat i chcą poszerzyć wiedzę o stanie swojego ciała. Program składa się z konsultacji (sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia, ewentualnego zagrożenia reumatoidalnego zapalenia stawów oraz ocena właściwego doboru leków), a także testów fizycznych.

Dzięki testom fizjoterapeutycznym seniorzy będą mieli sprawdzoną ogólną sprawność fizyczną, siłę mięśniową, koordynację ruchową, a także – ewentualne zaburzenia równowagi.  Test fizjoterapeutyczny składa się z badania równowagi (FRT), badania  ryzyka upadku (system Delos), testu siły przedramienia oraz zestawu sześciu ćwiczeń sprawnościowych (Fullerton).

Pakiet Badań Aktywny Senior

Opis badania - pakiet poszerzony

Pakiet kierowany do osób, które ukończyły 60 lat i chcą poszerzyć wiedzę o stanie swojego ciała. Program składa się z konsultacji (sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia, ewentualnego zagrożenia reumatoidalnego zapalenia stawów oraz ocena właściwego doboru leków), a także testów fizycznych.

Dzięki testom fizjoterapeutycznym seniorzy będą mieli sprawdzoną ogólną sprawność fizyczną, siłę mięśniową, koordynację ruchową, a także – ewentualne zaburzenia równowagi. Test fizjoterapeutyczny składa się z badania równowagi (FRT), badania  ryzyka upadku (system Delos), testu siły przedramienia oraz zestawu sześciu ćwiczeń sprawnościowych (Fullerton).

Pacjent otrzyma ponadto możliwość indywidualnych konsultacji z lekarzem. Na zakończenie seniorzy otrzymują ocenę testu, a także specjalne zalecenia pozwalające zwiększyć sprawność fizyczną i zminimalizować ryzyko upadku.

Korzyści i zakres produktu

Program „Senior” to wyjście naprzeciw problemom starzejącego się polskiego społeczeństwa, w którym wiele osób ma świadomość, że o dłuższe życie trzeba się samemu starać. Kierowany jest do wszystkich osób, które ukończyły 60. rok życia, może też stanowić idealny prezent dla seniorów od dzieci czy wnuków. Testy sprawnościowe pozwolą sprawdzić stan zdrowia i formę badanej osoby, a także stabilność, tak istotną w codziennym życiu.

Wytyczne

Do odbycia badań potrzebny jest swobodny strój, który pozwoli na wykonanie testów sprawnościowych. Program wykonujemy w Rehasport Gdańsk.