Aktywny Senior

Pakiet Aktywny Senior

Pakiet Aktywny Senior skierowany jest do osób, które ukończyły 60 lat i chcą poszerzyć wiedzę o stanie swojego ciała. Program składa się z testów fizycznych oraz końcowej konsultacji z fizjoterapeutą, który opracuje indywidualny program ćwiczeń.

Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników przeciwdziałających utracie zdrowia u osób starszych, wydłużających okres sprawności. Ma ona wpływ na poprawne funkcjonowanie układu krążenia i układu oddechowego, zwiększa siłę mięśni i ruchomość stawów, a także odgrywa ważną rolę w profilaktyce i leczeniu osteoporozy.

Pakiet Aktywny Senior

Dobór aktywności fizycznej w wieku 60+ jest indywidualny i zależy od wielu czynników, w tym stanu zdrowia i stopnia sprawności fizycznej. W większości przypadków powinna ona zawierać ćwiczenia: wytrzymałościowe, siłowe, rozciągające i odbywać się co najmniej dwa-trzy razy w tygodniu po ok. 30 minut z indywidualnie dostosowaną intensywnością.

Dobra sprawność fizyczna w wieku 60+ to nie tylko lepsza jakość życia, to przede wszystkim bezpieczeństwo. Regularne ćwiczenia fizyczne pod okiem wykwalifikowanego fizjoterapeuty Rehasport mogą wpływać na obniżenie ryzyka upadków, które wśród seniorów stanowią główną przyczynę urazów i mogą mieć bardzo groźne konsekwencje jak: obrażenia tkanek miękkich, krwiaki, a nawet wstrząśnienia mózgu. Jednak znacznie niebezpieczniejsze w tym wieku są upadki zakończone złamaniem kości – w tym złamaniem nasady kości udowej. Leczenie tego typu urazu jest skomplikowane i długotrwałe, a następstwa mogą być bardzo poważne.

Jednak można temu przeciwdziałać. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym fizjoterapeutą Rehasport, który pomoże przywrócić sprawność fizyczną i pomoże odzyskać panowanie nad własnym ciałem.

Opis badania

Aktywny Senior - test sprawności ogólnej

  • wywiad fizjoterapeutyczny
  • test siły przedramienia
  • dwa testy równowagi

Aktywny Senior - test Fullerton

  • próba zginania przedramienia
  • próba „drapania po plecach”
  • wstawanie z krzesła - 30 sek.
  • próba „siad i dosięgnięcie”
  • próba 8 stóp - wstań i idź
  • próba 2-minutowego marszu

Korzyści testu sprawności fizycznej

Dzięki testom fizjoterapeutycznym seniorzy będą mieli sprawdzoną ogólną sprawność fizyczną, siłę mięśniową, koordynację ruchową, a także ewentualne zaburzenia równowagi. Na zakończenie seniorzy otrzymują ocenę testu, a także specjalne zalecenia pozwalające zwiększyć sprawność fizyczną i zminimalizować ryzyko upadku.

Wytyczne

Do odbycia badań potrzebny jest swobodny strój, najlepiej sportowy, który pozwoli na wykonanie testów sprawnościowych. Program wykonujemy w Rehasport Gdańsk.

Osobą prowadzącą jest fizjoterapeutka mgr Ewa Sętkiewicz.