Badania lekarskie - medycyna sportowa

Badania lekarskie dla sportowca amatora - Medycyna sportowa

Rywalizacja sportowa na cały świecie wymaga od sportowca wykonanie podstawowych badań w celu uzyskania zdolności sportowej. Badaniami muszą być objęci wszyscy sportowcy, którzy chcą rozpocząć oraz kontynuować treningi w sporcie kwalifikowanym, rozumianym jako forma aktywności człowieka związana z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia. Obowiązek odbycia badań sportowo-lekarskich został narzucony także na trenerów, instruktorów oraz sędziów poszczególnych dyscyplin sportowych.

Badania powinny być wykowane cyklicznie przed podjęciem treningów. Oczywiście badania powinny być wykonane także po kontuzji czy dłuższej chorobie. Trzeba zwrócić uwagę, że badania są konieczne do rozpoczęcia i kontynuowania treningów i nie są tylko warunkiem dopuszczenia do zawodów sportowych.

Zgoda na rozpoczęcie, kontynuowanie aktywności sportowej może być wydana przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, wyników badań bilansowych - orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież oraz zawodników, jeżeli lekarz ten nie stwierdzi, że niezbędne jest wydanie takiego orzeczenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej (np. gdy uzyska informację o zamiarze uprawiania sportu wyczynowego), (Dz. U. z 2019 r. poz. 395, poz. 396 i poz. 397.v).

W Rehasport dbamy, aby orzecznictwo o zdolności do uprawiania danego sportu było wydawane przez lekarza mającego odpowiednie uprawnienia, czyli specjalistów w zakresie medycyny sportowej oraz lekarzy z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej uprawniającym do badań sportowo-lekarskich.

Na potrzeby sportu amatorskiego, stworzyliśmy pakiety, które obejmują badania najczęściej wykonywane przy różnych dyscyplinach sportu.

Szczegóły badania - medycyna sportowa amator

 • Konsultacja lekarza medycyny sportowej z wydaniem orzeczenia;
 • Analiza strukturalna składu ciała (waga, wzrost, zawartość tłuszczu, wody etc.);
 • EKG spoczynkowe;
 • Badania laboratoryjne w zakresie: morfologia krwi obwodowej, glukoza, badanie ogólne moczu, OB.

Ważne informacje

 • Lekarz orzecznik może zlecić dodatkowe badania medyczne płatne poza zakresem pakietu.
 • Okres wykonywania badań może trwać 2-3 dni i jest realizowany w dwóch różnych lokalizacjach w danym mieście.

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Badanie lekarskie (medycyna sportowa) dla sportowca amatora (sporty wytrzymałościowe)

Rywalizacja sportowa na cały świecie wymaga od sportowca wykonanie podstawowych badań w celu uzyskania zdolności sportowej. Badaniami muszą być objęci wszyscy sportowcy, którzy chcą rozpocząć oraz kontynuować treningi w sporcie kwalifikowanym, rozumianym jako forma aktywności człowieka związana z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia. Obowiązek odbycia badań sportowo-lekarskich został narzucony także na trenerów, instruktorów oraz sędziów poszczególnych dyscyplin sportowych.

Badania powinny być wykowane cyklicznie przed podjęciem treningów. Oczywiście badania powinny być wykonane także po kontuzji czy dłuższej chorobie. Trzeba zwrócić uwagę, że badania są konieczne do rozpoczęcia i kontynuowania treningów i nie są tylko warunkiem dopuszczenia do zawodów sportowych.

Zgoda na rozpoczęcie, kontynuowanie aktywności sportowej może być wydana przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, wyników badań bilansowych - orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież oraz zawodników, jeżeli lekarz ten nie stwierdzi, że niezbędne jest wydanie takiego orzeczenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej (np. gdy uzyska informację o zamiarze uprawiania sportu wyczynowego), (Dz. U. z 2019 r. poz. 395, poz. 396 i poz. 397.v).

W Rehasport dbamy, aby orzecznictwo o zdolności do uprawiania danego sportu było wydawane przez lekarza mającego odpowiednie uprawnienia, czyli specjalistów w zakresie medycyny sportowej oraz lekarzy z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej uprawniającym do badań sportowo-lekarskich.

Na potrzeby sportu amatorskiego, stworzyliśmy pakiety, które obejmują badania najczęściej wykonywane przy różnych dyscyplinach sportu.

Szczegóły badania - medycyna sportowa sporty wytrzymałościowe

 • Konsultacja lekarza medycyny sportowej z wydaniem orzeczenia;
 • Analiza strukturalna składu ciała (waga, wzrost, zawartość tłuszczu, wody etc.);
 • EKG spoczynkowe;
 • Badania laboratoryjne w zakresie: morfologia krwi obwodowej, glukoza, badanie ogólne moczu, OB.
 • ECHO serca; kardiologiczna próba wysiłkowa
 • Dodatkowo: badania laboratoryjne w zakresie: żelazo, cholesterol całkowity, próby wątrobowe - ALT, próby wątrobowe - AST, sód, magnez, potas

Ważne informacje

 • Lekarz orzecznik może zlecić dodatkowe badania medyczne płatne poza zakresem pakietu.
 • Okres wykonywania badań może trwać 2-3 dni i jest realizowany w dwóch różnych lokalizacjach w danym mieście.

________________________________________________________________________________________________________________

Badania lekarskie (medycyna sportowa) dla sportowca amatora zaawansowanego

Rywalizacja sportowa na cały świecie wymaga od sportowca wykonanie podstawowych badań w celu uzyskania zdolności sportowej. Badaniami muszą być objęci wszyscy sportowcy, którzy chcą rozpocząć oraz kontynuować treningi w sporcie kwalifikowanym, rozumianym jako forma aktywności człowieka związana z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia. Obowiązek odbycia badań sportowo-lekarskich został narzucony także na trenerów, instruktorów oraz sędziów poszczególnych dyscyplin sportowych.

Badania powinny być wykowane cyklicznie przed podjęciem treningów. Oczywiście badania powinny być wykonane także po kontuzji czy dłuższej chorobie. Trzeba zwrócić uwagę, że badania są konieczne do rozpoczęcia i kontynuowania treningów i nie są tylko warunkiem dopuszczenia do zawodów sportowych.

Zgoda na rozpoczęcie, kontynuowanie aktywności sportowej może być wydana przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, wyników badań bilansowych - orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież oraz zawodników, jeżeli lekarz ten nie stwierdzi, że niezbędne jest wydanie takiego orzeczenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej (np. gdy uzyska informację o zamiarze uprawiania sportu wyczynowego), (Dz. U. z 2019 r. poz. 395, poz. 396 i poz. 397.v).

W Rehasport dbamy, aby orzecznictwo o zdolności do uprawiania danego sportu było wydawane przez lekarza mającego odpowiednie uprawnienia, czyli specjalistów w zakresie medycyny sportowej oraz lekarzy z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej uprawniającym do badań sportowo-lekarskich.

Na potrzeby sportu amatorskiego, stworzyliśmy pakiety, które obejmują badania najczęściej wykonywane przy różnych dyscyplinach sportu.

Szczegóły badania - medycyna sportowa sporty wytrzymałościowe

 • Konsultacja lekarza medycyny sportowej z wydaniem orzeczenia;
 • Analiza strukturalna składu ciała (waga, wzrost, zawartość tłuszczu, wody etc.);
 • EKG spoczynkowe;
 • Badania laboratoryjne w zakresie: morfologia krwi obwodowej, glukoza, badanie ogólne moczu, OB.
 • ECHO serca; kardiologiczna próba wysiłkowa
 • Dodatkowo: badania laboratoryjne w zakresie: żelazo, cholesterol całkowity, próby wątrobowe - ALT, próby wątrobowe - AST, sód, magnez, potas
 • Dodatkowo: Biomechaniczna Ocena Funkcjonalna; Ocena mechaniki i techniki biegu 

Ważne informacje

 • Lekarz orzecznik może zlecić dodatkowe badania medyczne płatne poza zakresem pakietu.
 • Okres wykonywania badań może trwać 2-3 dni i jest realizowany w dwóch różnych lokalizacjach w danym mieście.