Biomechaniczna Ocena Funkcjonalna

Opis badania

W klinice Rehasport opracowaliśmy unikalny sposób oceny zdolności funkcjonalnych sportowca oparty na najnowszych osiągnięciach nauki oraz wykorzystujący najnowocześniejsze urządzenia rehabilitacyjne.

Biomechaniczna Ocena Funkcjonalna (BOF) to seria różnorodnych testów i pomiarów, pozwalająca na obiektywną ocenę takich parametrów jak siła i wytrzymałość mięśniowa, poziom propriocepcji (tzw. czucia głębokiego), czy poprawność wykonywania podstawowych wzorców ruchowych. Sportowcy powinni być regularnie poddawani ocenie biomechanicznej, pozwala to na monitorowanie postępów oraz zagrożeń dla zdrowia. Co więcej, w oparciu o kompleksową diagnostykę, możemy precyzyjnie lokalizować i eliminować tzw. słabe ogniwa, które są indywidualne dla każdego. Dzięki temu trening może odbywać się w sposób sprawny, bezpieczny i przyjazny dla sportowca.

Zalety oceny biomechanicznej

 • Pozwala na włączenie działań mających na celu przeciwdziałanie urazom
 • Daje szczegółową i kompleksową diagnostykę stanu funkcjonalnego sportowca
 • Umożliwia kontrolę procesu treningowego
 • Precyzyjnie dostosowuje program dalszych ćwiczeń
 • Obiektywizuje postępy w procesie rehabilitacji

Elementy wchodzące w skład oceny biomechanicznej

 • Formularz – wywiad i badanie lekarskie wykonane przez lekarza specjalizującego się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Badanie fizjoterapeutyczne, dzięki któremu możemy ocenić jakość wykonania podstawowych wzorców ruchowych. Celem badania jest wszechstronna ocena funkcjonalna całego łańcucha kinematycznego (kończyn dolnych, górnych i tułowia) pod kątem wykrycia tzw. słabych ogniw pacjenta.
 • Uznany na całym świecie najwyższy standard sprzętu pomiarowego i rehabilitacyjnego. Pozwala na ocenę i trening dynamiczny mięśni w różnorodnych warunkach biomechanicznych. Testy pozwalają m.in. na pomiar momentu obrotowego, mocy, pracy, siły i wytrzymałości generowanej przez mięśnie odpowiedzialne za ruch danego stawu.
 • System pozwalający na obiektywną ocenę możliwości utrzymania równowagi przez Pacjenta. Przeprowadzenie testów w warunkach stabilnego (stopa na podłodze) i niestabilnego podłoża (stopa na ruchomej platformie), oraz przy oczach otwartych i zamkniętych, umożliwia ocenę prawidłowości współdziałania układów odpowiedzialnych za właściwą kontrolę ciała w pozycji obunóż i jedno nóż. pozwala określić źródło ewentualnych strat energii podczas wykonywania wzorców ruchowych. Ma to bezpośredni związek z możliwością powstania urazu.
 • Platforma dynamometryczna pozwalające badać symetrię pracy ciała, czyli ocenić przemieszczanie się środka ciężkości ciała na boki podczas dynamicznych ćwiczeń wykonywanych na obu nogach, np.: wyskoki, bieg.
 • Elektroniczny goniometr – zaawansowany, dokładny i obiektywny sposób oceny czucia ruchu oraz czucia pozycji stawu/kończyny w przestrzeni.
 • Ocena mięśnia lub grupy mięśniowej w warunkach pracy izometrycznej. Pozwalana uzyskanie obiektywnej informacji o wartości siły mięśniowej generowanej przez Pacjenta w trakcie pomiaru.
 • Nowoczesny system do oceny i treningu funkcjonalnego; dostosowany do specyfiki wykonywania różnych czynności dnia codziennego – np.: rzutów, skoków, chodu, podnoszeni, czy chwytu. Pozwala na ocenę siły, mocy i wytrzymałości mięśniowej.
 • Dynamiczne badanie plantokonturograficzne metodą analogową – graficzny obraz podeszwowej strony stopy uzyskany podczas chodu. Obraz pozwala określić sposób ustawiania stopy oraz rozmieszczenie i siłę nacisku różnych części podeszwowej strony stopy na podłoże w trakcie fazy podporowej chodu, biegu i skoku.
 • Raport obejmujący punkty ze wszystkich przebytych testów biomechanicznej oceny funkcjonalnej.
 • Analiza wyników i zalecenia.

Szczegółowa diagnostyka

Wykorzystanie opisanych powyżej obiektywnych narzędzi pomiarowych pozwala na szczegółową i kompleksową diagnostykę stanu funkcjonalnego sportowca. Wyniki testów umożliwiają tym samym kontrolę treningu, precyzyjne dostosowanie dalszych ćwiczeń w procesie przygotowania np. do nowego sezonu i ocenę skuteczności zastosowanych technik i metod w kolejnych miesiącach. Sportowiec po wykonaniu niezbędnych testów dostosowanych do swoich potrzeb, otrzymuje kilkunastostronicowy raport z zaleceniami dalszej pracy.