Świadomy golfista

Świadomy Golfista - testy rekomendowane przez Polski Związek Golfa

Wiele osób klasyfikuje golf jako sport niskiego ryzyka pod względem kontuzji i uważa, że jest raczej przeznaczony dla osób mniej wysportowanych. W rzeczywistości niestety wygląda to inaczej. Wielu graczy doznaje podczas gry w golfa bardzo specyficznych urazów sportowych, które obniżają komfort życia, a nawet całkowicie wykluczają z uprawiania tego sportu na wiele miesięcy.

Nie daj się zaskoczyć – bądź świadomym golfistą.

Grając w golfa, trzeba zwracać szczególną uwagę na przyjmowanie właściwej pozycji ciała w trakcie gry, gdyż zła technika uderzania może wywoływać wiele negatywnych skutków. Poważnym problemem wśród golfistów jest brak przygotowania fizycznego i zbyt częste treningi. Oznacza to, że są oni narażeni na duże przeciążenia i mogą im grozić poważne kontuzje w obrębie kręgosłupa, barków, łokci oraz nadgarstków. Związane jest to z charakterystyczną postawą golfisty - nadmiernie pochyloną w przód lub nadmiernie wyprostowaną oraz ruchem - duża siła rotacyjna podczas uderzeń w piłkę.

Najlepszym sposobem na uniknięcie kontuzji w trakcie treningów na polu golfowym jest podniesienie sprawności organizmu. Ciało wysportowane i w dobrej kondycji może więcej. Klinika Rehasport przygotowała specjalny pakiet „Świadomy golfista”, którego celem jest ułatwienie bezpiecznego uprawiania tego sportu. W czasie 3 godzin wykwalifikowany fizjoterapeuta przeprowadzi serię testów umożliwiających wychwycenie osłabionych struktur podatnych na kontuzje.

W skład programu wchodzą:

1. Dokładny wywiad fizjoterapeutyczny połączony z wypełnieniem przez Pacjenta kwestionariusza dotyczącego stanu zdrowia i przebytych urazów lub zabiegów operacyjnych.

2. Test równowagi - w ramach badania golfisty rozpoczynamy od testu określającego aktualny poziom kontroli posturalnej i równowagi. Lepsza zdolność do utrzymania równowagi, może wydatnie wpłynąć na lepszą efektywność podczas uderzenia i większe skupienie podczas samego swingu.

3. Test mocy - następnie przechodzimy do testów mocy, zarówno kończyn dolnych jak i górnych. Golfiści, którzy posiadają większą moc kończyn dolnych, mają lepszą możliwość wykonywania ruchów z większą szybkością – zarówno szybkość przemieszczania się główki kija (CHS) jak i szybkość piłki (DBS). Z kolei moc i siła kończyn górnych jest znacząco powiązana z szybkością piłki po uderzeniu oraz dystansem pokonywanym przez piłkę.

4. Test siły i wytrzymałości - kolejnym testem jest izokinetyczny test siły i wytrzymałości mięśniowej kończyny dolnej (kolano + biodro) oraz kończyny górnej (rotacje zewnętrzna i wewnętrzna oraz odwiedzenie i przywiedzenie). Siła kończyn dolnych i górnych – zarówno w obrębie kolana, biodra i stawu ramiennego, jest znacząco związana z szybkością przemieszczania się główki kija (CHS).

5. Ocena mobilności - następny punkt badań pozwoli na ocenę poziomu mobilności i elastyczności mięśni kończyn dolnych oraz odcinka piersiowego kręgosłupa. Odpowiednia elastyczność i siła mięśni, zarówno kończyny dolnej, jak i tułowia, jest w stanie poprawić możliwości uzyskania odpowiedniej pozycji (X-factor) i przede wszystkim poprawić możliwość separacji tułowia i barków od miednicy.

6. Test ścisku - ostatnim testem jest ocena siły ścisku dłoni, której poziom może być powiązany z powtarzalnością kolejnych uderzeń.

7. Wnioski – fizjoterapeuta pokazuje Pacjentowi jego silne, jaki słabe strony. Omawia nad czym warto popracować i w jakim kierunku powinno iść przygotowanie Pacjenta do zwiększonej intensywności gry w golfa.

Wszystkie te parametry mogą również wpłynąć na ryzyko urazu, dlatego warto je zbadać również pod kątem prewencyjnym. Dodatkowo zawsze warto te elementy regularnie monitorować, aby widzieć w którą stronę przebiega progres w treningu.

Dla kogo?

  • Osoby rozpoczynające przygodę z golfem oraz gracze na każdym etapie wtajemniczenia sportowego doznający urazów i kontuzji podczas gry w golfa.

Gdzie?

  • Badania można wykonać w klinice Rehasport w Poznaniu, ul. Górecka 30.

Ile to potrwa?

  • Badanie w wraz w przygotowaniem raportu trwa 3 godziny

Jak się przygotować?

  • Wymagany jest strój sportowy

Ile to kosztuje?

  • Badanie z otrzymaniem szczegółowego raportu oraz wskazówek do dalszego postępowania kosztuje 749 zł.