Regulamin

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych (tj. adresu e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska)  przez Rehasport Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Góreckiej 30, 60-201 Poznań , dla której Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000240810, kapitał zakładowy 54.050,00 zł, NIP: 781-17-72-289, REGON: 300124187, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn. zm.), dla celów marketingowych, promocyjnych lub ofertowych Rehasport Clinic Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

Administratorem danych osobowych jest spółka REHASPORT CLINIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Góreckiej 30 , 60-201 Poznań, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000240810, NIP: 7811772289,REGON: 300124187. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.