Anti-Doping Regulations

Anti-Doping Regulations

Anti-doping rules are created by the World Anti-Doping Organization (World Anti-Doping Organization, WADA), International Federations of specified sports, and the organizers of major sporting events (e.g. Olympic Games).

WADA is an independent international doping organization. It was established in 1999,, in Lausanne, as a private Swiss foundation initiative of the International Olympic Committee, with the support and participation of international organizations, governments, public authorities and other public and private organizations fighting against doping in sport, to promote and coordinate the fight against doping in international sport. The EEA is based in Lausanne, the Management Centre has its headquarters in Montreal.

Address:

World Anti – Doping Agency (WADA)

Maison du Sport Internacional
Av. de Rhodanie 54
1007 Lausanne
Switzerland

Tel: +41 213434340
Fax: +41 213434341

www.wada-ama.org
www.coms.pl/materialy/wadc2009pl.pdf

  • List of Prohibited Substances and Methods
  • Exemptions for therapeutic purposes (TEU)

API – Anti-Doping Emergency Information

From 1 September 2005 the Central Institute of Sports Medicine started its activity. The team for Monitoring Anti-Doping Procedures had been created in consultation with the Commission Against Doping, and its main task is widely understood to help the Polish sports associations in the area of:

  • Proper application filling and sending of ATUE TUE (Therapeutic Use Exemptions, Abbreviated Therapeutic Use Exemptions);
  • Organization of appropriate specialist consultations (for members of national teams) required to collect medical records, which must be attached to the application of the EU Treaty;
  • Granting fast information on the list of prohibited substances, in situations where the doctor, a player or coach does not have access to such information, or if he is not sure whether a drug can be used by the athlete or not.

The necessary information can be obtained by calling:
695 367464 = 695 DOPING . It is a 24/7 number of the Anti-Doping Emergency Information (API).

 

 

Przepisy antydopingowe tworzone są przez światową Organizację Antydopingową (World Anti-Doping Organization, WADA), Federacje Międzynarodowe poszczególnych dyscyplin sportowych oraz organizatorów większych imprez sportowych (np. igrzysk olimpijskich).

WADA jest niezależną międzynarodową organizacją antydopingową. Powołana została w 1999 r. w Lozannie jako prywatna szwajcarska fundacja z inicjatywy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego ze wsparciem i udziałem międzynarodowych organizacji, rządów, władz publicznych i innych organizacji publicznych oraz prywatnych walczących z dopingiem w sporcie, w celu promocji i koordynacji walki z dopingiem w sporcie międzynarodowym. Siedzibą Agencji jest Lozanna, Zarząd Centralny ma swoją siedzibę w Montrealu.

Adres:

World Anti-Doping Agency (WADA)

Maison du Sport Internacional
Av. de Rhodanie 54
1007 Lausanne
Switzerland

tel. +41 213434340
fax +41 213434341

www.wada-ama.org
www.coms.pl/materialy/wadc2009pl.pdf

API – Antydopingowe Pogotowie Informacyjne

Od 1 września 2005 r. w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej rozpoczął działalność Zespół ds. Monitorowania Procedur Antydopingowych. Zespół ten powstał w porozumieniu z Komisją do Zwalczania Dopingu, a jego głównym zadaniem jest szeroko rozumiana pomoc dla polskich związków sportowych w zakresie:

  • Prawidłowego wypełniania i wysyłania formularzy wniosków dotyczących wyłączeń terapeutycznych – TUE oraz ATUE (Therapeutic Use Exemptions, Abbreviated Therapeutic Use Exemptions);
  • Organizacji odpowiednich konsultacji specjalistycznych (dotyczy członków reprezentacji narodowych), niezbędnych do zebrania właściwej dokumentacji medycznej, którą należy dołączyć do wniosku TUE;
  • Udzielania szybkich informacji dotyczących listy zabronionych substancji, w sytuacjach gdy lekarz, zawodnik lub trener nie ma dostępu do takich informacji lub gdy nie jest pewien, czy dany lek może być zastosowany przez sportowca.

Niezbędne informacje można uzyskać pod nr telefonu:
695 367464 = 695 DOPING. Jest to czynny całą dobę numer Antydopingowego Pogotowia Informacyjnego (API).