Kolano

Artroskopia Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego – PCL