Bark

artroskopowa rekonstrukcja więzozrostu barkowo – obojczykowego z przeszczepem ścięgna