Lista operacji

artroskopowa rekonstrukcja więzozrostu barkowo – obojczykowego