Badania

EEG

EEG Biofeedback
Nowoczesna metoda neuroterapii, poprawiająca efektywność pracy mózgu i zwiększająca poziom samokontroli nad procesami zachodzącymi w organizmie. Polecana jest uczniom, sportowcom, studentom i menadżerom – wszystkim tym, dla których ważna jest wydajność pracy umysłowej.
Co daje?

 • poprawa koncentracji uwagi,
 • szybsze podejmowanie decyzji,
 • lepsza pamięć,
 • szybsze i skuteczniejsze uczenie się,
 • większa odporność na stres,
 • głębszy i łatwiej osiągalny relaks, lepsza jakość snu,
 • wyższa samoocena, większa pewność siebie,
 • lepsza samokontrola,
 • większa kreatywność, łatwiejsze przestawienie się na twórcze myślenie.

Wskazania do biofeedbacku

 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),
 • problemy z koncentracją uwagi, ADD, problemy z pamięcią,
 • zaburzenia procesu uczenia (trudności szkolne),
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • napady lęku i paniki,
 • udary mózgu, urazy czaszki,
 • opóźnienia rozwoju, upośledzenia,
 • autyzm, zespół Aspergera,
 • migreny,
 • stres i stres posttraumatyczny,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • choroba Alzheimera i zespoły otępienne,
 • dla starszych osób: na zachowanie sprawności umysłowej,
 • zaburzenia rozwoju mowy, jąkanie, afazje.

Dla kogo?

 • dzieci i młodzież: dla lepszych wyników w nauce,
 • osoby po urazach, udarach: jako rehabilitacja neuropsychologiczna,
 • sportowcy, artyści, wojskowi, policjanci – jako trening mentalny,
 • osoby pracujące umysłowo, podejmujące wiele decyzji, przetwarzające codziennie dużą ilość informacji: dla sprawności i wydajności umysłowej,
 • osoby pod presją: dla odzyskania równowagi emocjonalnej i umysłowej,
 • osoby starsze: dla zachowania sprawności umysłowej.