Sport

Konsultacje indywidualne

Każdy sportowiec to indywidualna przygoda dla żywieniowca, uwzględniająca zapotrzebowanie związane z charakterem wykonywanej pracy (treningu), nawykami żywieniowymi, preferencjami smakowymi, świadomością podejmowanych decyzji żywieniowych czy przekonaniem do słuszności podejmowanych zmian jeśli takie są potrzebne. Ocena stanu odżywienia, tempa pocenia się, potrzeb organizmu – jest cechą indywidualną, mocno związaną z genetyką – i nie ma schematu postępowania. W dużej mierze liczy się doświadczenie oraz wiedza żywieniowca, nie sztuką jest powiedzieć to co można przeczytać na forach internetowych, sztuką jest znalezienie wyjaśnienia dlaczego tak ktoś napisał. Tylko i wyłącznie na zaufaniu i przekonaniu we własne kompetencje można budować współpracę.
Wywiad żywieniowy jest niezbędnym elementem pracy dietetyka z zawodnikiem, ocenę sposobu oraz prawidłowości żywienia można przeprowadzić jedynie na indywidualnej konsultacji. Pracę z pacjentem rozpoczynamy od ogółu i dopiero wtedy przechodzimy na kolejne stopnie wtajemniczenia żywieniowego. Po wdrożeniu podstawowych zasad żywieniowych rozpoczyna się praca nad dopasowaniem jadłospisu do potrzeb zawodnika, a jeszcze kolejnym krokiem jest wybór schematu suplementacji. Wszystkich zasad związanych z wyborami żywieniowymi nie jest się w stanie przekazać na jednym spotkaniu z dietetykiem! A w ogólnych zasadach można znaleźć wiele luk, które powielane mogą mieć konsekwencje