Jak leczymy

Kryteria powrotu do pełnej sprawności

Każdy proces rehabilitacji , którą pacjent przechodzi w Rehasport Clinic prowadzi do przywrócenia pełnej sprawności. Pisząc pełna sprawność, mamy na myśli stan zdrowia pacjent z przed urazu, zabiegu etc., który pozwoli cieszyć się ruchem bez żadnych dolegliwości.

System rehabilitacji w Rehasport Clinic opracowany przez lata pracy zespołu fizjoterapeutów pozwolił na stworzenie listy kryteriów powrotu do pełnej sprawności. Do kryteriów zaliczamy pełen, bezbolesny zakres ruchu, brak wysięku (obrzęku) w danej części ludzkiego ciała, która uległa urazowi bądź jest po zabiegu operacyjnym, jak również wyniki oceny biomechanicznej, którą w Klinice Rehasport przeprowadza się dzięki nowoczesnemu sprzętowi rehabilitacyjnemu. Spełnienie poszczególnych kryteriów pozwala pacjentowi na zoptymalizowanie procesu rehabilitacji, a co za tym idzie jak najszybszy, bezpieczny powrót do pełnej sprawności.

Nie stosowanie się do poszczególnych kryteriów, pominięcie któregoś z nich, niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia leczonego obszaru naszego ciała, co w konsekwencji może znacznie wydłużyć proces rehabilitacji.