Kolano

Łąkotka

Łąkotka zbudowana jest z elastycznej tkanki chrzęstnej. Jest głównym amortyzatorem kolana. Usytuowana jest pomiędzy kością udową a piszczelową. Wyróżniamy łąkotkę boczną oraz przyśrodkową. Urazy tych struktur należą do jednych z najczęstszych w obrębie kolana.

Główne przyczyny urazów łąkotek

Osoby młode, aktywnie uprawiające sport bardziej narażone są na urazy ostre, mechaniczne, spowodowane nagłym wzrostem sił działających na kolano połączonych z jego skrętem. Osoby starsze (40+) są bardziej narażone na dolegliwości ze względu na zwyrodnienia, ciągłe przeciążenia.

Jakie są objawy uszkodzenia łąkotki

Typowe objawy dla uszkodzonej łąkotki to:

 • Ból,
 • obrzęk prowadzący do sztywności (płyn zapalny w stawie),
 • ograniczony zakres ruchu
 • zablokowane kolano

Co powinienem zrobić w przypadku podejrzenia wystąpienia urazu łąkotki

Nie obciążać kontuzjowanej nogi
Odpoczywać i ograniczać ilość ruchu
Schładzać staw
Zastosować bandaże uciskowe (elastyczne)
Skontaktować się z lekarzem

Jak diagnozuje się urazy łąkotki

Uraz łąkotki diagnozuje się po przez wywiad z Pacjentem, ocenę stanu klinicznego kolana oraz serię testów fizykalnych. Pomocne są także badania obrazowe. Dzięki RTG możemy wykluczyć ewentualne złamania w obrębie stawu. USG oraz Rezonans Magnetyczny pozwalają określić dokładny stopień oraz miejsce uszkodzeń.

Jak leczymy?

Urazy łakotek mogą być leczone w różny sposób w zależności od stopnia uszkodzenia oraz wieku. Uszkodzenie łąkotki w większości przypadków wymagają leczenia operacyjnego. Wyjątkiem są uszkodzenia u dzieci i niewielkie uszkodzenia u dorosłych.

Zazwyczaj ostre urazy u młodych, aktywnych pacjentów leczone są po przez szycie, naprawę łąkotki, , jej regeneracje lub przeszczep. W przypadku zmian zwyrodnieniowych częściej dokonuje się częściowego usunięcia łąkotki.

Możliwe do zastosowania procedury:

  • Leczenie zachowawcze – zmniejszenie bólu i obrzęku, leki przeciwzapalne, chodzenie o kulach, odpoczynek, schładzanie kolana, kompresja. Konieczna jest także rehabilitacja mająca na celu poprawę siły oraz wytrzymałości mięśniowej, przywrócenie pełnego zakresu ruchu, a także poprawę stabilizacji.
  • Usunięcie łąkotki – usunięcie uszkodzonego fragmentu techniką artroskopową przy wykorzystaniu kamery i narzędzi chirurgicznych, które umieszcza się w kolanie przez małe nacięcia.
  • Szycie łąkotki również wykonuje się mało inwazyjną techniką artroskopową. Do szycia wykorzystuje się specjalistyczne implanty, zszywki lub kotwy
 • Odtworzenie lub regeneracja łąkotki – jest rozwiązaniem optymalnym dla osób, których łąkotek nie da się naprawić a wymagają usunięcia. W ramach tej procedury zastępuje się uszkodzony fragment łąkotki implantem. W metodzie regeneracji używa się błony kolagenowej która opłaszcza łąkotke i umożliwia jej wygojenie..

Podejmując wspólnie z lekarzem decyzje o sposobie leczenia uszkodzonej łąkotki należy pamiętać, że jest ona głównym amortyzatorem w stawie kolanowym. Jej usunięcie choć daje dobre wyniki w pierwszej fazie leczenia jest niepożądane. Może prowadzić do zmian zwyrodnieniowych w długiej perspektywie czasu.