Rehabilitacja

Leczenie bólów kręgosłupa

Badania dowodzą że około 90 % społeczeństwo doświadcza w czasie swojego życia okresowych bóli kręgosłupa. Świadczy to o jego powszechności co zapewne związane jest z siedzącym trybem życia ale również coraz większą popularnością uprawiania aktywności fizycznej nie zawsze w sprzyjający kręgosłupowi sposób. W naszej klinice leczymy wszelkiego rodzaju bóle kręgosłupa zarówno w stanie ostrym pochodzenia dyskowego jak i przewlekłym wymagającym szerszego spojrzenia na problem. W walce bólem stosujemy bezpieczne metody terapeutyczne oparte na dowodach naukowych oraz własnym doświadczeniu. Duży nacisk kładziony jest zawsze na edukacje oraz profilaktykę by pacjent wracając do swoich wcześniejszych aktywności wiedział jak zabezpieczyć się przed nawrotami bólu.