Lista operacji

Niestabilność stawu ramiennego: wg Bristow-Latarjet