Jak leczymy

Obiektywna ocena postępów rehabilitacji

Międzynarodowe standardy medycyny opartej na dowodach naukowych wymagają, by proces fizjoterapeutyczny oceniać w sposób obiektywny.
Programowanie i realizowanie procesu fizjoterapeutycznego opartego na obiektywnych pomiarach jest gwarancją najwyższej jakości proponowanej przez nas terapii. Powrót do zdrowia czasami bywa procesem długotrwałym i w tych warunkach szczególnie istotne jest by monitorować proces fizjoterapii. Przez dokonanie ewaluacji mamy pewność, że zadania stawiane naszym pacjentom są całkowicie bezpieczne.

Nasza klinika jest wyposażona w nowoczesne urządzenia, wykorzystywane przez ośrodki akademickie do prowadzenia zaawansowanych badań naukowych. Dokonujemy oceny izokinetycznej, mierzymy dystrybucje obciążeń kończyn dolnych oraz zdolność do utrzymywania równowagi. Korzystamy z protokołów cenionego na świecie, a zwłaszcza w USA, Functional Movement System.

Ocena przeprowadzona w sposób obiektywny pozwala określić ryzyko wystąpienia urazu podczas aktywności sportowej i daje nam możliwości aby temu przeciwdziałać. Potrafimy także wskazać, kiedy nasz pacjent jest gotowy aby wrócić do uprawiania swojego hobby po przebytym zabiegu operacyjnym.