Łokieć

odbarczenie nerwu międzykostnego przedniego/tylnego – otwarte PIN