Bark

otwarta reinsercja ścięgna m. piersiowego większego