Bark

otwarta reknstrukcja więzozrostu, z przeszczpem