Kręgosłup i ortopedia dziecięca

Otwarta repozycja złamania kości udowej lub podudzia i stabilizacja płytką i śrubami