Sport

Oznaczanie VO2max

Pułap tlenowy to maksymalna ilość tlenu, która może być zużyta przez organizm w ciągu jednej minuty wysiłku o maksymalnej intensywności. Parametr ten oddaje biologiczny potencjał organizmu. Pułap tlenowy zależy od szeregu czynników związanych ze sprawnym działaniem układu oddechowego, krwionośnego oraz mięśniowego. Dla większości ludzi wartość VO2max waha się między 20 i 85 ml/kg/min. Im większa wartość pułapu tlenowego, tym więcej energii w czasie wysiłku fizycznego jesteśmy w stanie pozyskać z tlenowych, bardziej efektywnych źródeł.

Próg przemian anaerobowych to ściśle określone obciążenie wysiłkowe, przy którym zaczynają dominować beztlenowe procesy resyntezy ATP niezbędne do pokrycia zapotrzebowania energetycznego pracującego organizmu. Przekroczenie takiej intensywności wysiłku fizycznego (intensywności progowej) wiąże się z nagłym przyrostem mleczanu we krwi, co prowadzi do niekompensowanej kwasicy metabolicznej, a w efekcie do szybkiego zmęczenia organizmu. Im wyższa progowa intensywność wysiłku fizycznego, tym koszt fizjologiczny wykonywanej pracy jest niższy, a czas jej trwania może być dłuższy (pokrycie zapotrzebowania energetycznego w wysiłkach podprogowych odbywa się przede wszystkim na drodze resyntezy tlenowej ATP – bardziej ekonomicznej niż beztlenowa).

Obciążenie odpowiadające PPA jest uznane za najskuteczniejsze w treningu wytrzymałościowym. Dzieje się tak dlatego, że PPA jest obciążeniem wysiłkowym, które w największym stopniu aktywuje przemiany tlenowe w pracujących mięśniach (usprawnia metabolizm wysiłkowy), a także w sposób najbardziej skuteczny „dopinguje” układ krążeniowo-oddechowy, którego funkcja – obok metabolizmu mięśniowego – determinuje poziom wydolności fizycznej.

rozwińzwińMetody oceny

W Rehasport Clinic przyjęliśmy metodę bezpośrednią oznaczania pułapu tlenowego. Metoda ta opiera się na wykonaniu przez badaną osobę 15-20 minutowego ciągłego wysiłku o wzrastającej intensywności aż do uzyskania indywidualnego maksymalnego obciążenia. Podczas próby, w sposób ciągły, przy użyciu ergospirometru, rejestrowane są parametry krążeniowe (HR – częstość skurczów serca) oraz oddechowe (m. in.VO2 – ilość pobieranego tlenu, VCO2 – ilość wydalanego dwutlenku węgla, Ve – wentylacja minutowa płuc). Pobór tlenu obliczany jest przez system komputerowy na podstawie różnicy w zawartości tlenu między powietrzem wdychanym a wydychanym pomnożonej przez minutową wentylację płuc.