Rehabilitacja

Rehabilitacja neurologiczna

W rehabilitacji neurologicznej czas jest na wagę złota. Ważne jest to kiedy rehabilitację rozpoczynamy, jak jest ona wkomponowana w plan dnia oraz to, czy jest prowadzona nieustannie. Należy pamiętać, że na jakość efektów rehabilitacji bardzo duży wpływ wywierają zajęcia o zrównoważonym stopniu intensywności, prowadzone codziennie, a nawet dwa razy dziennie. Naszymi pacjentami są osoby które uległy wypadkom komunikacyjnym, sportowym lub innym wypadkom losowym, w wyniku których doznały ostrego incydentu naczyniowego w obrębie mózgu (np. udar mózgu krwotoczny albo niedokrwienny), urazu mózgowo-czaszkowego i/lub urazu rdzenia kręgowego. Kolejną grupę naszych pacjentów stanowią osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), które zostały poddane zabiegom korygującym aparat ruchu (np. osteotomia korygująca), a także pacjenci cierpiący na przewlekłe choroby układu nerwowego, tzn. stwardnienie rozsiane (SM), czy choroba Parkinsona oraz wiele innych.

Cel ćwiczeń określany jest przez pacjenta a my jako terapeuci (RehasportTeam) nieustannie zmieniamy drogi, po których do niego zmierzamy. Dzięki wysoce profesjonalnemu podejściu do rehabilitacji, naszych pacjentów na końcu terapii spotyka nagroda w postaci nauczenia lub odzyskania utraconej funkcji (powtarzanie bez powtarzania – jest to jedno z założeń koncepcji metody PNF, którą posługujemy się w pracy z pacjentem).