Dłoń

reinsercja prostownika (palec młoteczkowaty)