Kolano

Rekonstrukcja wielowięzadłowa stawu kolanowego ACL PCL, MCL lub LCE (trzy lub cztery więzadła)