Lista operacji

rozdzielenie palcozrostu złożonego