Bark

stabilizacja stawu mostkowo-obojczykowego – przeszczep ścięgna