Lista operacji

stabilizacja stawu mostkowo-obojczykowego – przeszczep ścięgna