Kolano

Uszkodzenia chrząstki

uszkodzenie chrząstki stawowej

Chrząstka pokrywa powierzchnie stawowe , ma właściwości przenoszenia obciążeń i zmniejsza siły tarcia. Choroby chrząstki stawowej są szerokim zagadnieniem. Stan chrząstki ocenia się przy pomocy skali Outerbridge’a

 • 0 – chrząstka prawidłowa
 • I stopień – spluszowacenie i zmiękczenie (obrzęk),
 • II stopień – pęknięcia i fragmentacja niepełnej grubości (szczeliny <1,25 mm),
 • III stopień – pęknięcia pełnej grubości (szczeliny >1,25 mm) sięgające do kości podchrzęstnej bez odsłonięcia kości,
 • IV stopień – ubytki odsłaniające kość podchrzęstną.

Stopnie I i II leczone są zwykle nieoperacyjnie
III i IV zwykle wymagają ingerencji operacyjnej

Przyczyny uszkodzenia chrząstki

Za główną z przyczyn uważa się różnego urazy prowadzące do fizycznego uszkodzenia chrząstki, zaburzenia osi kończyny, osłabienia mięśniowe i zaburzenia mechaniki stawów.

Uszkodzenie chrząstki – objawy

 • Ból,
 • Wysięk w stawie
 • Ograniczenie funkcji stawu

Jak diagnozuje się uszkodzenia chrząstki?

Diagnoza stawiana jest na podstawie trzech elementów:

 • I Wywiadu odnośnie dolegliwości, bólu, funkcji, rodzaju i okoliczności urazu.
 • II Badania przedmiotowego – czyli testów klinicznych wykonywanych przez lekarza w gabinecie
 • III badania dodatkowe takie jak USG, MR czy RTG

Uraz diagnozuje się poprzez wywiad z Pacjentem, ocenę stanu klinicznego kolana oraz serię testów fizykalnych. Pomocne są także badania obrazowe. Dzięki RTG możemy wykluczyć ewentualne złamania w obrębie stawu. USG oraz Rezonans Magnetyczny pozwalają zdiagnozować dokładnie skalę urazu oraz ocenić stan innych struktur w kolanie.

Jak leczyć uszkodzenia chrząstki stawowej

Leczenie zachowawcze proponowane jest pacjentom, u których stwierdzono I lub II poziom uszkodzenia. Jest ono wielopoziomowe i składa się z:

 • rehabilitacja,
 • farmakoterapia,
 • zaopatrzenie ortopedyczne.

Bardzo ważna jest również edukacja pacjenta w zakresie profilaktyki przeciwurazowej i przeciążeniowej stawu oraz nakłonienie go do podjęcia aktywnego trybu życia, obniżenia masy ciała i prawidłowego odżywiania. Odpowiednio wcześnie podjęte działania profilaktyczne pomogą uniknąć operacji.

Leczenie operacyjne stosowane jest w przypadku poważnych uszkodzeń chrząstki III i IV stopnia.
W zależności od stopnia uszkodzenia i rozległości ubytku oraz wieku pacjentów możliwe są:

 • Rewitalizujące- mikrozlamania, nawierty
 • Rekonstrukcyjne- AMIC – błona kolagenowa, Scaffoldy, Hodowle komórkowe

Regeneracja chrząstki stawowej

Jedną z metod leczenia chrząstki stawowej jest jej regeneracja. Gdybyśmy jej nie regenerowali, to alternatywą będzie endoprotezoplastyka. Obecnie na świecie regeneracja chrząstki stawowej wykonywana jest głównie dwiema metodami, do których należą: rekonstrukcja chrząstki stawowej z użyciem scaffoldów, czyli matryc i hodowli chondrocytów oraz rekonstrukcja chrząstki stawowej z użyciem scaffoldów ze stymulacją komórek macierzystych szpiku. Ta druga metoda to właśnie metoda AMIC.

Metoda AMIC

Na czym polega metoda AMIC? – Na duży ubytek chrząstki nakłada się błonę Chondro-Gide, czyli błonę kolagenową, warstwową. Wcześniej trzeba nawiercić szpik i pokryć nawiercony ubytek, w którym stymulujemy szpik komórkami macierzystymi. Na całym świecie ortopedzi szukali możliwości dostosowania tej metody operacyjnej do techniki artroskopowej, czyli leczenia operacyjnego za pomocą małych dziurek i kamery i opisania jej. To się udało polskim lekarzem, w tym ortopedom z Rehasport Clinic. – Stworzyliśmy technikę, która polega na tym, że duże ubytki w stawie kolanowym, w stawie skokowym, ale również i biodrowym jesteśmy w stanie przez te małe dziurki pokrywać kolagenem.