Ubezpieczenia sportowe

Nieodłącznym elementem sportu wyczynowego jest ryzyko urazu oraz koszty związane z jego leczeniem. Każdy zawodnik wymaga szybkiej interwencji specjalisty, precyzyjnej diagnostyki i odpowiedniego programu leczenia. Leczenie może jednak być finansowane przez firmy ubezpieczeniowe. Dotychczasowa praktyka pokazała, że związki i klubu powinny posiadać zbiorowe ubezpieczenie NNW rozszerzone o koszty leczenia, przez co mogłyby otrzymać dodatkowe zabezpieczenie finansowe zarówno dla siebie, jak i samego poszkodowanego.

Na rynku jest wiele firm, które w swojej ofercie mają produkty dedykowane organizacjom, zawodnikom i amatorom z różnych dyscyplin sportowych. Z reguły polisa kosztuje od kilkunastu do kilkuset złotych miesięcznie. W przypadku kontuzji nie trzeba się martwić kolejkami w publicznej służbie zdrowia czy koniecznością samodzielnego finansowania w prywatnej placówce. Ubezpieczenie może pokryć koszty konsultacji ortopedycznych, diagnostyki, ewentualnej operacji, jak i rehabilitacji. Rehasport przygotowuje także komplet dokumentów medycznych (zrealizowanych w Rehasport) pozwalający ubiegać się o zwrot kosztów leczenia.

Główne zalety ubezpieczenia NNW poszerzonego o koszty leczenia

 • Ubezpieczenie zawodników klubów sportowych jak i indywidualnych sportowców jest jednym z kluczowych zabezpieczeń finansowych, zarówno dla klubu, jak i dla samego poszkodowanego.
 • Z doświadczenia wiemy, iż w momencie doznanego urazu kwestie finansowe powinny zejść na drugi plan, a sam poszkodowany powinien skupić się na szybkim powrocie do sprawności i aktywności sportowej.
 • Polisa najczęściej obejmuje nie tylko sportowców, ale również sztab szkoleniowy.
 • Po otrzymaniu kompletu dokumentacji zgłoszenia szkody i pełnomocnictwa od pacjenta, całkowity proces administracyjny zgłoszenia szkody jest po naszej stronie. 

Warunki ubezpieczenia uzależnione mogą być od

 • Dyscypliny sportowej.
 • Wieku sportowca.
 • Aktywności sportowca.
 • Liczby osób ubezpieczonych.
 • Przebytej szkodowości osób ubezpieczonych.
 • Zakresu ubezpieczenia.

Polisa mogą zostać objęci

 • Sportowcy (seniorzy, juniorzy, a nawet młodzież i dzieci).
 • Sztab trenerski.

Zakres polisy 

 • Koszty leczenia (konsultacje ortopedyczne, diagnostyka, zabiegi operacyjne oraz rehabilitację).
 • Koszty hospitalizacji szpitalnej.
 • Koszty nabycia środków pomocniczych tj. orteza, kule itp.
 • Zakres odpowiedzialności ograniczony do tzn. życia sportowego (mecze, treningi, zgrupowania).
 • Zakres rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu.
 • Zakres rozszerzony o urazy następstw chorób układu mięśniowo-szkieletowego.
Data dodania 12.03.2020
Data ostatniej aktualizacji 02.02.2022