Projekt stażowy Rehasport dla ortopedów!

Kompleksowy staż ortopedyczny – to propozycja kliniki Rehasport we współpracy z potentatem medycznym Smith&Nephew. Płatny staż potrwa co najmniej trzy miesiące i pozwoli odbyć szkolenie ze szczególnym uwzględnieniem technik operacyjnych w artroskopii barku i kolana.

Русская версия → нажмите сюда
For English → click here

Projekt został tak opracowany, by pozwolić zrealizować program szkolenia w układzie blokowym ze szczególnym uwzględnieniem technik operacyjnych w artroskopii barku i kolana, ale także tych stosowanych w leczeniu biodra, stawu skokowego, łokcia i nadgarstka. Jego celem jest zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie ortopedii i rehabilitacji kończyny górnej i dolnej, a także poznanie głównych technik chirurgii ortopedycznej. Pozwoli to Państwu nabyć podstawowe umiejętności w artroskopii barku i kolana.

Zapisz się | Sign in | Войти

W ramach kompleksowego stażu ortopedycznego uczestnicy realizują tak zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, które odbywają się w formie warsztatów z wykorzystaniem sztucznych modeli stawów, a także w laboratorium typu cadaver lab z użyciem preparatów anatomicznych. Ponadto planowane są obserwacje operacji instruktażowych (live surgery) i asysta przy zabiegach wykonywanych przez specjalistów z kliniki Rehasport.

Uzupełnieniem szkolenia ortopedy musi być wprowadzenie do rehabilitacji – przede wszystkim w okresie okołooperacyjnym. Ponadto uczestnik szkolenia korzysta z konwersatorium z języka angielskiego oraz otrzymuje zadanie napisania pracy naukowej pod kierunkiem doświadczonego specjalisty. Jeden staż daje możliwość przyjęcia maksymalnie trzech lekarzy, a zajęcia mogą być prowadzone w języku angielskim lub - w razie potrzeby i w początkowej fazie szkolenia - także z udziałem tłumacza języka rosyjskiego.

Warto podkreślić, że nadzór trenerski nad uczestnikami sprawują dwaj wybitni ortopedzi: prof. n. med. Przemysław Lubiatowski (kończyna górna) oraz dr hab. n. med. Tomasz Piontek (kończyna dolna). Zajęcia odbywają się w placówkach Rehasport w Gdańsku, Warszawie i Poznaniu, a także w Poznań Lab w Przeźmierowie pod Poznaniem. Instruktorami będą ortopedzi i fizjoterapeuci z Rehasport. Całe szkolenie zamyka się w liczbie 538 godzin.

Kompleksowy staż ortopedyczny w Rehasport Clinic - opis projektu szkoleniowego

Temat szkolenia Staż lekarski obejmujący teoretyczne i praktyczne zagadnienia z ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz podstawy okołooperacyjnej rehabilitacji
Dla kogo? Udział w stażu może wziąć każdy lekarz posiadający specjalizację z ortopedii lub odbywający szkolenie specjalizacyjne w tej dziedzinie medycyny na zaawansowanym etapie.
Czas trwania 3 miesiące (możliwość rozszerzenia o kolejne miesiące)
Poziom podstawowy do średniego
Język

angielski.

Tłumaczenia na j. rosyjski prezentacji teoretycznych/warsztatów/ćwiczeń – na życzenie.

Cel
 • zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie ortopedii i rehabilitacji kończyny dolnej i górnej,
 • poznanie podstawowych technik chirurgii ortopedycznej – głównie artroskopowych, 
 • nabycie i doskonalenie praktycznych umiejętności w artroskopii barku i kolana.
Rodzaj szkolenia kompleksowe
Program

Program stażu obejmuje:

 • teoretyczne podstawy diagnostyki i leczenia chorób narządu ruchu
 • teoretyczne i praktyczne aspekty rehabilitacji narządu ruchu w wybranych chorobach
 • warsztaty na sztucznych modelach barku i stawu kolanowego („dry lab”), bez limitu czasowego
 • warsztaty w laboratorium anatomicznym na preparatach stawów ludzkich („cadaver lab”)
 • obserwacje operacji instruktażowych – live surgery
 • asysta do operacji wykonywanych przez specjalistów Rehasport Clinic
 • opracowanie prac naukowych pod nadzorem zespołu specjalistów Rehasport Clinic
 • aktywna nauka języka angielskiego w zakresie ortopedii i podstaw tworzenia prac naukowych

Szczegółowy program prześlemy w osobnym pliku. Z uwagi na indywidualne dostosowanie przebiegu szkolenia do warunków w klinice (np. zmiany w planie operacyjnym) kolejność zdarzeń może odbiegać od założonego planu, ale zapewniamy realizację całości programu.

Miejsce

Rehasport Clinic: Poznań, Warszawa, Gdańsk

Poznań Lab, Przeźmierowo

Trenerzy nadzorujący

prof. Przemysław Lubiatowski, MD, PhD, prof. Tomasz Piontek, MD, PhD

Instruktorzy zespół specjalistów ortopedów oraz fizjoterapeutów Rehasport Clinic

 

Uczestnicy maksymalnie 3 ortopedów w 1 cyklu szkoleniowym.
Oznacza to, że staż możemy prowadzić dla jednego, dwóch lub trzech lekarzy jednocześnie.
Terminy

Termin rozpoczęcia pierwszego cyklu szkoleniowego jest przede wszystkim od liczby uczestników. Zgłoszenie co najmniej dwóch, a maksymalnie trzech lekarzy uruchamia proces wyznaczenia dnia rozpoczęcia pierwszego cyklu stażowego.

Finansowanie

Koszty szkolenia dla maksymalnie 3 ortopedów uczestniczących w jednym trzymiesięcznym stażu zostaną sfinansowane z edukacyjnego funduszu wsparcia pozyskanego od firm współpracujących. Przewidujemy organizację 2 cykli szkoleniowych (to znaczy dwóch trzymiesięcznych staży) w czasie jednego roku.

Zgłoszenia

Warunkiem przyjęcia na staż jest przesłanie pisemnego zgłoszenia wraz z listem motywacyjnym w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne zamieszczone na stronie internetowej Rehasport Clinic pod adresem https://www.rehasport.pl/staz-dla-ortopedow/. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wyłonienia uczestników stażu spośród wszystkich przesłanych aplikacji. Podstawowym kryterium decydującym o przyjęciu na staż jest kolejność nadesłania zgłoszeń.

Zgłoszenia kandydatów prosimy przesyłać na adres: szkolenia@rehasport.pl.

Jak już wspomnieliśmy bardzo prosimy o list motywacyjny z podaniem podstawowych danych (personalia, rok specjalizacji, termin egzaminu specjalizacyjnego) zawierający formalną zgodę na przetwarzanie tych informacji dla celów organizacji szkolenia stażowego przez Rehasport Clinic.

Szczegóły stażu w liczbach

Liczba tygodni 12
Liczba dni szkoleniowych, w tym sobót 65
Liczba dni warsztatowych „dry lab” 8
Liczba dni warsztatowych „cadaver lab” 2
Liczba dni na bloku operacyjnym 26
Liczba godzin szkolenia (całkowita) 538
Liczba godzin konwersatorium z j. angielskiego 25