Szkolenia lekarzy rodzinnych

W październiku 2014 roku odbyły się w Rehasport Clinic pierwsze szkolenia dla lekarzy rodzinnych.

Celem projektu jest zapoznanie lekarza rodzinnego z nowoczesnymi sposobami leczenia chorób narządów ruchu, przedstawienie aktualnego stanu wiedzy w wybranych zagadnieniach z ortopedii, traumatologii i rehabilitacji. Szkolenia organizowane są w formie jednodniowych spotkań o charakterze grup dyskusyjnych, podczas których wykładowcy nie ograniczają się jedynie do wygłoszenia prezentacji, ale pełnią rolę moderatorów dyskusji. Osiągnięcie porozumienia między lekarzem rodzinnym, a specjalistą do którego kierowany jest pacjent z POZ wydaje się w dzisiejszych czasach bezcenne.

Planujemy dalsze wydarzenia szkoleniowe dla lekarzy rodzinnych.