Szkolenia pracowników przedsiębiorstw ubezpieczeniowych

Przeprowadziliśmy szkolenia likwidatorów szkód osobowych dla ErgoHestia oraz HDI, planujemy organizację spotkań dla PZU.