Lista zabiegów i operacji

Sprawdź listę zabiegów oraz operacji, jakie przeprowadzamy w Rehasport.
Lista zabiegów i operacji

Kończyna dolna - zabiegi i operacje

Stopa i staw skokowy
Artrodeza pierwszego stawu śródstopnopaliczkowego stopy 
Artrodezy paliczków                                                                     
Artroskopia stawu skokowego           
Artroskopia stawu skokowego i artrodeza
Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego    
Endoproteza pierwszego stawu śródstopnopaliczkowego stopy 
Endoproteza stawu skokowego
Operacja ostrogi piętowej          
Operacje haluksów
Osteotomia pięty - koślawość stopy
Ostrzyknięcie ścięgna Achillesa szpikiem
Otwarte szycie ścięgna Achillesa  
Podskórne szycie ścięgna Achillesa 
Rekonstrukcja ścięgna Achillesa
Usuniecie nerwiaka Mortona stopy (Metatarsalgia) 
Usunięcie śruby więzozrostowej
Wydłużenie ścięgna Achillesa
Złamanie w okolicy stawu skokowego                                     
Kolano
Artroskopia kolana 
Artrotomia kolana
Duplikatura troczka
Endoproteza stawu kolanowego
Kolano skoczka
Liposukcja, podanie preparatu Lipogems do kolana
Osteotomia piszczeli
Osteotomia kości strzałkowej
Regeneracja łąkotki (AMR)
Rekonstrukcja aparatu wyprostnego kolana                            
Rekonstrukcja łąkotki allograftem 
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego  - PCL
Rekonstrukcja więzadła rzepki
Rekonstrukcja więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego - MPFL
Rekonstrukcje wielowięzadłowe
Rewizyjna rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL
Szycie łąkotki
Torbiel Backera                                                                    
Wielowarstwowa stabilizacja łąkotki
Złamania w okolicy stawu kolanowego                                    
Biodro
Artroskopia stawu biodrowego                                                  
Endoproteza stawu biodrowego
Obustronna endoprotezoplastyka stawu biodrowego
Otwarta repozycja stawu biodrowego, osteotomia
Podanie preparatu PRO-DENSE do stawu biodrowego

Kończyna górna - zabiegi i operacje

Bark
Niestabilność stawu ramiennego wg Bristow-Latarjet
Niestabilność stawu ramiennego - artroskopia
Artroskopowa reinsercja rotatorów
Otwarta reinsercja rotatorów
Otwarta rekonstruckja rotatorów (transfer)
Artroskopowa rekonstruckja rotatorów (transfer)
Otwarta rekonstrukcja ścięgna mięśnia piersiowego większego
Otwarta reinsercja ścięgna mięśnia piersiowego większego
Tenodeza mięśnia dwugłowego
Artroskopowe odbarczenie przestrzeni podkruczej
Artroskopowe odbarczenie przestrzeni podbarkowej
Artroskopia AC - ciała wolne stawu ramiennego
Artroskopia, bark zamrożony
Artroskopia diagnostyczna barku
Artroskopowa rekonstrukcja więzozrostu barkowo – obojczykowego 
Artroskopowa rekonstrukcja więzozrostu barkowo – obojczykowego z przeszczepem ścięgna
Otwarta reknstrukcja więzozrostu
Otwarta reknstrukcja więzozrostu, z przeszczpem
Synowektomia stawu mostkowo - obojczykowego
Stabilizacja stawu mostkowo-obojczykowego - przeszczep ścięgna
Capoplastyka
Capoplastyka połowicza
Capoplastyka całkowita
Capoplastyka odwrócona
Capoplastyka urazowa
Artroskopowa neuroliza nerwu nadłopatkowego
Neuroliza splotu ramienego
Rekonstrukcja splotu ramienego
Odbarczenie TOS (skalenotomia)
Łokieć
Artroskopia diagnostyczna łokcia
Artroskopia łokcia - debridement /usunięcie ciał wolnych
Artroskopia łokcia - artroliza
Artroliza otwarta stawu łokciowego
Artroskopia łokcia - łokieć tenisisty
Łokieć tenisisty/golfisty - technika otwarta
Odbarczenie nerwu łokciowego
Odbarczenie nerwu międzykostnego przedniego/tylnego - otwarte PIN
Reinsercja ścięgna mięśnia dwugłowego
Reinsercja więzadła pobocznego łokcia
Rekonstrukcja więzadła pobocznego łokcia/obrączkowego
Reinsercja wielowięzadłowa łokcia (UCL + RCL)
Usunięcie kaletki łokciowej
Resekcja głowy kości promieniowej
Endoproteza stawu łokciowego
Endoproteza głowy kości promieniowej
Nadgarstek
Artroskopia diagnostyczna
Artroskopia (synowektomia, debridement, ganglion)
Ganglion grzbietowy/dłoniowy
Artroskopia wafer procedure
Skrócenie kości łokciowej
Artroskopia nadgarstka, reinsercja TFCC
Niestabilność (naprawa)
Niestabilność (rekonstrukcja S-L)
Trapezoidectomia
Endoproteza CMC I
Artroskopowy debridement CMC I
Choroba DeQuervaina - odbarczenie pierwszego przedziału prostowników - znieczulenie miejscowe
Odbarczenie nerwu łokciowego w kanale Guyon'a - znieczulenie miejscowe
Odbarczenie nerwu pośrodkowego
Artrodeza całkowita nadgarstka
Artrodeza częściowa nadgarstka
Synowektomia prostowników
Endoproteza nadgarstka
Ręka
Przykurcz Dupuytrena
Plastyka blizn skóry
Szew mikrochirurgiczny nerwu palcowego
Szew mikrochirurgiczny nerwu dużego
Rekonstrukcja mikrochirurgiczna nerwu (przeszczep) - nerw palcowy
Rekonstrukcja mikrochirurgiczna nerwu (przeszczep) - duży nerw
Szew ścięgna
Rekonstrukcja ścięgna jednoetapowa
Rekonstukcja ścięgna dwuetapowa
Rekonstrukcja nerwu i ścięgna
Tenoliza zginaczy
Reinsercja przyczepu zgniacza
Reinsercja prostownika (palec młoteczkowaty)
Rekonstrukcja prostownika (palec butonierkowaty)
TVS (zakleszczające zapalenie pochewki zginaczy)
Rozdzielenie palcozrostu prostego
Rozdzielenie palcozrostu złożonego
Usunięcie palca/paliczka dodatkowego
Usunięcie palca/paliczka dodatkowego z korekcją osi i plastyką stawu
Rekonstrukcja kciuka w hypoplazji
Reinsercja więzadła pobocznego kciuka
Artrodeza DIP / guzki Heberdena
Endoproteza MP /PIP
Artrodeza PIP
Plastyka paznokcia w deformacjach, rekonstrukcja opuszki
Inne
Usunięcie materiału zespalającego
Wydłużanie kości - stabilizator zewnętrzny
Złamania
Złamanie obojczyka
Złamanie guzka większego/wyrostka kruczego
Złamanie bliższego końca kości ramiennej
Złamanie łopatki
Złamanie trzonu kości ramiennej
Złamanie nadkłykciowe kości ramiennej
Złamanie dalszego końca kości ramiennej
Złamanie wyrostka łokciowego
Złamanie głowy kości promieniowej
Złamanie przedramienia
Złamanie dalszego końca kości promieniowej
Zespolenie kości łódeczkowatej (złamanie, staw rzekomy)
Złamanie kości śródręcza
Złamanie paliczka
Staw rzekomy obojczyka
Staw rzekomy bliższego końca kości ramiennej
Staw rzekomy trzonu kości ramiennej
Staw rzekomy dalszego końca kości ramiennej
Staw rzekomy wyrostka łokciowego
Staw rzekomy głowy kości promieniowej
Staw rzekomy przedramienia
Staw rzekomy dalszego końca kości promieniowej ORIF
Staw rzekomy kości śródręcza

Kręgosłup - zabiegi i operacje

Kręgosłup - zabiegi
Diagnostyczno-terapeutyczne ostrzyknięcie otworów międzykręgowych
Korekcja skoliozy
Usunięcie przepukliny międzykręgowej
Wertebroplastyka
Kręgozmyk
Przezskórna stabilizacja przeznasadowa

Inne zabiegi i operacje

Inne
Plastyka przepukliny pępkowej i pachwinowej techniką videoskopową, sposobem TEP
Wydłużanie kości metodą Ilizarowa
Termolezja stawów i nerwów