Nie widzisz postępów? Trenuj więcej!

Autor: mgr Mariusz Goliński - trener przygotowania motorycznego Rehasport
Typowe zalecenia dla osób chcących poprawić swoja wydolność sugerują zaangażowanie się trening wytrzymałościowy o objętości minimum 150 minut na tydzień. Powszechnie uważa się, że średnio około 20% osób, które podjęły taką aktywność fizyczną, z nieznanych do końca powodów, najczęściej przypisywanych genetyce, nie poprawia swojej wydolności krążeniowo-oddechowej. Zalicza się ich do grupy tzw. non-responders – osób nie odpowiadających na obciążenia treningowe.

Naukowcy z dwóch ośrodków uniwersyteckich w Zurychu w Szwajcarii zbadali czy rzeczywiście takie osoby istnieją i czy brak odpowiedzi na obciążenia treningowe nie zależy po prostu od wielkości dawki tych obciążeń.

W tym celu skonstruowano prosty i sprytny protokół badawczy. 78 zdrowych dorosłych osób podzielono na 5 grup wg ich własnych preferencji, z której każda odpowiednio wykonywała 1, 2, 3, 4 lub 5 1-godzinnych, urozmaiconych (o stałej, intensywności, a także interwałowych) treningów wytrzymałościowych na ergometrze rowerowym w tygodniu, przez 6 kolejnych tygodni.

Brak odpowiedzi zdefiniowano jako brak zmiany w wydolności krążeniowo-oddechowej określonej poprzez maksymalną moc w teście o stopniowanym obciążeniu z uwzględnieniem typowego błędu pomiarowego (±4%). Badani, którzy nie zareagowali na trening, wykonywali kolejny, 6-tygodniowy blok, w którym dodano im odpowiednio dwie dodatkowe sesje treningowe tygodniowo (bez względu ile razy w tygodniu trenowali w pierwszym bloku). Przed i po każdym bloku treningowym u badanych rejestrowano także maksymalny pobór tlenu (VO2max), parametry hematologiczne i pobierano biopsje mięśniowe aby określić gęstość mitochondriów w komórkach mięśnia obszernego bocznego uda.

Po pierwszym bloku treningowym liczba osób nieodpowiadających na trening była następująca: 1 trening w tygodniu – 69%, 2 – 40%, 3 – 29%, natomiast w grupach trenujących 4 i 5 razy w tygodniu takich osób nie było. Po drugim bloku brak odpowiedzi na trening wyeliminowano u wszystkich uczestników badania.

Rys. 1. Procentowe indywidualne zmiany mocy maksymalnej (Wmax) po pierwszym bloku treningowym w poszczególnych grupach. Typowy błąd pomiaru zaznaczony zacienionym obszarem (wartości w tym obszarze uznano za brak odpowiedzi na trening).

Rys. 2. Procentowe indywidualne zmiany mocy maksymalnej (Wmax) po drugim bloku treningowym dla osób uznanych za nie odpowiadających na trening w każdej z grup po pierwszym bloku. Typowy błąd pomiaru zaznaczony zacienionym obszarem (wartości w tym obszarze uznano za brak odpowiedzi na trening). Nie stwierdzono braku odpowiedzi na trening po drugim bloku u któregokolwiek z badanych.

W konkluzji podkreślono, że nie istnieje takie zjawisko, jak brak odpowiedzi na trening wydolnościowy, a jedynie fakt, że niektóre osoby, aby uzyskać te same efekty treningowe, wymagają po prostu zwiększenia bodźców treningowych.

Kolejnym wnioskiem było to, że wzrost wydolności układu krążeniowo-oddechowego jest głównie spowodowany zmianami hematologicznymi związanymi ze zwiększeniem zdolności do transportu tlenu (głównie zwiększeniem całkowitej masy hemoglobiny), co z kolei na wpływ na maksymalną zdolność pochłaniania tlenu i w rezultacie na wzrost mocy maksymalnej w wysiłkach wytrzymałościowych.

Żródło:
„Refuting the myth of non-response to exercise training: ‚non-responders’ do respond to higher dose of training.”
Montero D, et al.
J Physiol. 2017 Jan 30. doi: 10.1113/JP273480


Rehasport, to klinika ortopedyczna, której jakość opieki potwierdzona jest certyfikatem FIFA Medical Center of Exellence. Dzięki doświadczeniu specjalistów oraz wypracowaniu unikalnych metod leczenia, w fachowy sposób prowadzimy Pacjentów po urazach, wypadkach, chorobach zwyrodnieniowych, wadach postawy i wielu innych. Ścisła komunikacja lekarza, fizjoterapeuty i zespołów diagnostycznych pozwala na postawienie precyzyjnej diagnozy oraz kompleksową opiekę.

Sprawdź listę specjalistów w wybranej placówce:

Poznań        Szpital w Poznaniu        Gdańsk        Konin

Teraz jesteśmy także w Warszawie!

Ortopeda Warszawa        Fizjoterapia Warszawa        Rehabilitacja Warszawa