Motywacja w działalności sportowej

Autor: Dr Milena Lachowicz, psycholog w Rehasport w Gdańsku
Tym co ukierunkowuje i steruje aktywnością sportową są niewątpliwie procesy motywacyjne, a więc procesy regulacyjne, które pełnią funkcję swoistego steru, który decyduje o kierunku działań związanych z realizacją celu – wyniku.

Aby u zawodnika powstał proces motywacyjny muszą zaistnieć pewne okoliczności, ale nade wszystko muszą zostać spełnione dwa podstawowe warunki:
1. wynik działania sportowca musi zostać uznany przez niego jako użyteczny,
2. zawodnik musi mieć przekonanie, że uzyskanie danego wyniku jest możliwe.

Motywacja sportowca powiązana jest także z takimi zmiennymi, jak: kierunek oraz natężenie. Kierunek wskazuje zamierzony cel czy wynik działania, zaś natężenie składa się z trzech innych parametrów:
–  siły motywacji – zdolność do wyłączania konkurencyjnych motywów, a więc konsekwencja w realizacji zadań;
– wielkości – właściwość, od której zależy liczba czynności niezbędnych do urzeczywistnienia motywu;
–  intensywności motywacji – od niej zależy poziom mobilizacji organizmu sportowca, związany z realizacją danego motywu.

Kształtowanie motywacji już od najmłodszych lat jest niezwykle istotnym aspektem działalności sportowej. Motywacja jest ważniejsza niż trening sam w sobie, bowiem przy braku jakiejkolwiek motywacji, trening będzie miał niewielkie znaczenie zaś jego efekt końcowy będzie niezadowalający. W procesie treningowym należy ponadto kłaść nacisk na techniki motywacyjne i motywowanie zespołu. Aby zawodnicy zaangażowali się w pełni w podnoszenie efektywności własnych działań i funkcjonowania zespołu, powinni odczuwać odpowiedzialność za powierzone zadania i poczucie sprawstwa, a także czuć się wartościowi i doceniani. Istotne znaczenie odgrywa tu także kreowanie pozytywnej atmosfery, która z kolei ma za zadanie wpływać na wymierne wyniki zawodników.

W motywowaniu sportowców niezwykle istotna jest motywacja osiągnięć, gdyż mamy tu nieustająco do czynienia z nastawieniem na współzawodnictwo połączone z silną potrzebą wygrywania. Motywacja jest ważniejsza niż aktualny stan fizycznego wytrenowania. Fizyczna doskonałość sportowca ma znaczenie podstawowe, jednak sama w sobie nie decyduje o możliwości osiągania rezultatów na miarę mistrza. Zatem wywoływanie pożądanych motywów postępowania powinno opierać się na bodźcach wyższego rzędu, a więc dotyczących potrzeb typu społecznego czy moralnego. Stosowane bodźce motywacyjne powinny uruchomić potrzeby dotyczące samorealizacji i kreatywnego widzenia sportu w ogóle.

 


Rehasport, to klinika ortopedyczna, której jakość opieki potwierdzona jest certyfikatem FIFA Medical Center of Exellence. Dzięki doświadczeniu specjalistów oraz wypracowaniu unikalnych metod leczenia, w fachowy sposób prowadzimy Pacjentów po urazach, wypadkach, chorobach zwyrodnieniowych, wadach postawy i wielu innych. Ścisła komunikacja lekarza, fizjoterapeuty i zespołów diagnostycznych pozwala na postawienie precyzyjnej diagnozy oraz kompleksową opiekę.

Sprawdź listę specjalistów w wybranej placówce:

Poznań        Szpital w Poznaniu        Gdańsk        Konin

Teraz jesteśmy także w Warszawie!

Ortopeda Warszawa        Fizjoterapia Warszawa        Rehabilitacja Warszawa