Badania laboratoryjne krwi dla sportowców

Krew to jedyna płynna tkanka ludzkiego organizmu, która krąży w łożysku naczyń krwionośnych. Najważniejszym zadaniem krwi jest rozprowadzanie po organizmie tlenu i odprowadzanie do płuc dwutlenku węgla. Krew transportuje składniki odżywcze, elektrolity oraz zbędne produkty przemiany materii. We krwi transportowane są również liczne substancje regulacyjne, m.in. hormony, enzymy, witaminy. Krew ma zdolność krzepnięcia, dzięki występowaniu komórek odpornościowych bierze udział w obronie organizmu, a dzięki zawartości związków buforowych utrzymuje niezbędną do funkcjonowania krwi homeostazę jonową (szczególnie izohydrię).

Krew nie jest przypadkową mieszaniną składników komórkowych oraz różnych związków chemicznych. Ma ona ściśle określony skład zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Oznacza to, że we krwi każda substancja, każdy związek chemiczny, elektrolit, czy specyficzny rodzaj komórek występuje w ściśle określonej ilości tzw. fizjologicznej normie. We krwi znaleźć można substancje odzwierciedlające pracę wszystkich gruczołów i narządów wewnętrznych organizmu. Jakiekolwiek odstępstwa od norm świadczyć mogą o zaburzeniach w ich czynności, bądź stanach chorobowych. Badanie laboratoryjne krwi może stanowić uzupełnienie badań klinicznych, często jednak przez swoją specyfikę wykorzystywane jest jako pierwotne badanie diagnostyczne (np. niedobór hemoglobiny i/lub erytrocytów będzie informować o anemii).

Badania laboratoryjne krwi podzielić można na oznaczenia morfologiczne i biochemiczne krwi.

Badanie morfologiczne stanowi podstawowe badanie krwi. W tym rodzaju badań określany jest ilościowy i jakościowy obraz elementów morfotycznych krwi. Do podstawowych oznaczeń w zakresie morfologii krwi należą:

  • hematokryt;
  • stężenie hemoglobiny;
  • ilość erytrocytów;
  • płytek krwi oraz leukocytów wraz z ich frakcjami.

Badania biochemiczne krwi, które określają stężenie związków chemicznych w osoczu krwi dotyczą przede wszystkim:

  • hormonów (np. tarczycy – T3, T4 TSH);
  • enzymów (ALAT, ASPAT, CK, LDH);
  • białek krwi (albuminy, immunoglobuliny, fibrynogen);
  • elektrolitów (Na, K, Fe, Mg, Ca itd.);
  • oraz innych substancji (np. glukoza, cholesterol, trójglicerydy).

W Rehasport przeprowadzamy badania krwi w dowolnym zakresie w zależności od potrzeb sportowca. Przykładamy ogromną uwagę do ich jakości i terminu uzyskania wyników.