Formalności

Konsultacja w Rehasport Clinic finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia może odbyć się po spełnieniu wymagań jakie stawia nam płatnik. Niezbędne są następujące dokumenty:

  • Skierowanie do właściwej poradni specjalistycznej
  • nr PESEL