Po zabiegu

22WYPIS

Wypisanie Pacjenta z oddziału zależy od jego stanu klinicznego i rodzaju zabiegu – z reguły ma miejsce następnego dnia rano, po wizycie lekarskiej i zmianie opatrunku.

23KARTA INFORMACYJNA LECZENIA SZPITALNEGO

W dniu wypisu, w sekretariacie oddziału otrzymasz Kartę Informacyjną Leczenia Szpitalnego.

24ZALECENIA POOPERACYJNE

Zalecenia pooperacyjne znajdziesz w Karcie Informacyjnej Leczenia Szpitalnego.

25REHABILITACYJNY INSTRUKTAŻ POOPERACYJNY

W przypadku zaleceń lekarskich umożliwiających wczesne usprawnianie przeprowadzony będzie bezpłatny instruktaż w Szpitalu Rehasport Clinic.

26WIZYTA POOPERACYJNA

Termin wizyty pooperacyjnej zostanie ustalony przez sekretariat oddziału i umieszczony w Karcie Informacyjnej Leczenia Szpitalnego. Pierwsza pooperacyjna wizyta lekarska jest bezpłatna dla operowanych w poznańskim szpitalu. Osoby, które poddały się zabiegowi w Gdańsku ponoszą koszt zmiany opatrunku w wysokości 50 zł.

27ZMIANA OPATRUNKU I USUNIĘCIE SZWÓW

Termin zmiany opatrunku i usunięcia szwów ustala lekarz prowadzący. W przypadku uszkodzenia, zabrudzenia lub zamoczenia opatrunku skontaktuj się z lekarzem prowadzącym lub zmień opatrunek w gabinecie zabiegowym – pielęgniarskim, chirurgicznym, ortopedycznym lub lekarza rodzinnego. W innym wypadku opatrunek zmieni lekarz w ramach wizyty pooperacyjnej ustalonej zgodnie z danymi na karcie wypisowej. Szwy usuwa się po 10-14 dniach od zabiegu (z reguły podczas pierwszej wizyty pooperacyjnej).

28RECEPTY

Recepty na zalecane leki oraz informacje o ich dawkowaniu otrzymasz przy wypisie.

29ZWOLNIENIE LEKARSKIE

Pamiętaj o zgłoszeniu w sekretariacie oddziału prośby o wypisanie zwolnienia lekarskiego.

30PŁATNOŚĆ

Płatność uregulujesz w dniu wypisu w sekretariacie oddziału. Przyjmujemy zarówno gotówkę, jak i karty płatnicze (prosimy o sprawdzenie wysokości dziennego limitu dla transakcji bezgotówkowych).