Regulacje antydopingowe

Przepisy antydopingowe tworzone są przez światową Organizację Antydopingową (World Anti-Doping Organization, WADA), Federacje Międzynarodowe poszczególnych dyscyplin sportowych oraz organizatorów większych imprez sportowych (np. igrzysk olimpijskich).

WADA jest niezależną międzynarodową organizacją antydopingową. Powołana została w 1999 r. w Lozannie jako prywatna szwajcarska fundacja z inicjatywy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego ze wsparciem i udziałem międzynarodowych organizacji, rządów, władz publicznych i innych organizacji publicznych oraz prywatnych walczących z dopingiem w sporcie, w celu promocji i koordynacji walki z dopingiem w sporcie międzynarodowym. Siedzibą Agencji jest Lozanna, Zarząd Centralny ma swoją siedzibę w Montrealu.

Adres

World Anti-Doping Agency (WADA)
Maison du Sport Internacional
Av. de Rhodanie 54
1007 Lausanne
Switzerland
tel. +41 213434340
fax +41 213434341
www.wada-ama.org
www.coms.pl/materialy/wadc2009pl.pdf

Lista Zakazanych Substancji i Metod

Wyłączenia dla celów terapeutycznych (TUE)

API – Antydopingowe Pogotowie Informacyjne

Od 1 września 2005 r. w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej rozpoczął działalność Zespół ds. Monitorowania Procedur Antydopingowych. Zespół ten powstał w porozumieniu z Komisją do Zwalczania Dopingu, a jego głównym zadaniem jest szeroko rozumiana pomoc dla polskich związków sportowych w zakresie:

Prawidłowego wypełniania i wysyłania formularzy wniosków dotyczących wyłączeń terapeutycznych – TUE oraz ATUE (Therapeutic Use Exemptions, Abbreviated Therapeutic Use Exemptions);

Organizacji odpowiednich konsultacji specjalistycznych (dotyczy członków reprezentacji narodowych), niezbędnych do zebrania właściwej dokumentacji medycznej, którą należy dołączyć do wniosku TUE;

Udzielania szybkich informacji dotyczących listy zabronionych substancji, w sytuacjach gdy lekarz, zawodnik lub trener nie ma dostępu do takich informacji lub gdy nie jest pewien, czy dany lek może być zastosowany przez sportowca.

Niezbędne informacje można uzyskać pod nr telefonu:

695 367464 = 695 DOPING. Jest to czynny całą dobę numer Antydopingowego Pogotowia Informacyjnego (API).
Strona internetowa: https://www.antydoping.pl/