Rehabilitacja osób starszych

Fizjoterapia osób starszych

Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników przeciwdziałających utracie zdrowia u osób starszych i wydłużających okres sprawności. Ma ona wpływ na poprawne funkcjonowanie układu krążenia i układu oddechowego, zwiększa siłę mięśni i ruchomość stawów, a także odgrywa ważną rolę w profilaktyce i leczeniu osteoporozy. 

Dobór ćwiczeń fizycznych w wieku 60+ jest indywidualny i zależy od wielu czynników, w tym stanu zdrowia i stopnia sprawności fizycznej. Fizjoterapeuta przeprowadzi podstawowe testy sprawności fizycznej i zaleci odpowiednie ćwiczenia do stosowania w domu. W większości przypadków składają się one z ćwiczeń wytrzymałościowych, siłowych i rozciągających. Powinny się one odbywać co najmniej trzy razy w tygodniu po ok. 30 minut z indywidualnie dostosowaną intensywnością. 

Regularne ćwiczenia fizyczne pod okiem wykwalifikowanego fizjoterapeuty mogą wpływać na obniżenie ryzyka upadków. Jest to bardzo ważny i złożony problem, ponieważ wraz z wiekiem prawdopodobieństwo wystąpienia upadku znacznie wzrasta. Odpowiadają za to głównie czynniki fizjologiczne, związane z procesem starzenia się. Mięśnie stają się słabsze i mniej elastyczne. Postawa ciała staje się bardziej pochylona ze środkiem ciężkości przesuniętym ku przodowi. Wraz z wiekiem osłabieniu ulega funkcjonalność narządów zmysłów: wzroku, słuchu, równowagi oraz czucia głębokiego, które decydują o stabilności postawy. Wszystko to sprawia, że u osób starszych pojawiają się trudności z utrzymaniem równowagi, a do tego trudniej jest szybko zareagować na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne (śliskie podłoże, nagłe pojawienie się przeszkody).

Test sprawności fizycznej Seniorów 60+, czas trwania 60 minut. 

 1. Test siły przedramienia 
  1. Sprawdzana jest siła lewej i prawej ręki (uścisk) za pomocą Dynamometru. 
 2. Równowaga - próba sięgania (Functional Reach Test) 
 3. Test równowagi na urządzeniu DELOS
  1. Badana jest lewa i prawa noga przy oczach otwartych i zamkniętych. Oceniany jest stopień odchylenia w stopniach, a także czas podporu.
 4. Test Fullerton 
  1. próba zginania przedramienia (z ciężarkiem);
  2. próba drapania po plecach - ocena mobilności ramienia;
  3. wstawanie z krzesła w ciągu 30 sekund - ocena siły dolnej części ciała;
  4. próba siad i dosięgnięcie - ocena elastyczności;
  5. próba „8 stóp – wstań i idź” - ocena zwinności / równowagi;
  6. próba 2-minutowego marszu w miejscu - ocena tolerancji wysiłku 

Test 2-minutowego marszu odbywa się na urządzeniu GAMMA, dzięki czemu można osobno ocenić prawą i lewą nogę pod kątem: maksymalne obciążenie (kg), a także czasu trwania fazy podporu, fazy przenoszenia i kroku.