Wewnętrzne szkolenia Rehasport Clinic

Nie zapominamy o szkoleniach dla lekarzy i fizjoterapeutów Rehasport Clinic. Spotkania naukowo-szkoleniowe dla wszystkich pracowników RSC organizowane są co dwa miesiące. Istotną częścią tych spotkań są wykłady na zaproszenie prezentowane przez znakomitych gości - specjalistów z dziedziny szczególnych działów ortopedii, traumatologii i rehabilitacji, kontroli antydopingowej, farmakologicznego wspomagania diety czy innowacyjnych implantów.

Lekarze i fizjoterapeuci aktywnie uczestniczą w licznych konferencjach naukowych na całym świecie stale podnosząc kwalifikacje.